Уся робота кабінету хімії проводиться відповідно до плану роботи школи і сприяє реалізації науково-методичної проблеми -"Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі ".
Мета роботи кабінету хіміїполягає у створенні умом для забезпечен­ня якісної хімічної освіти учнів, формуванні сучасної компетентної осо­бистості випускника, здатного до самостійної творчої діяльності та застосу­вання набутих знань з основ хімії у житті.
Основні завдання кабінету хімії:
формування компетентного, конкурентоспроможного, успішного школяра - майбутнього науковця, фахівця-професіонала зі сформо­ваними предметними компетенціями на уроках, під час організації позакласної та науково-дослідницької роботи з учнями;
розвиток інтелектуального потенціалу особистості на уроках хімії та в позакласній роботі;
забезпечення використання вчителем хімії сучасних інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
поповнення матеріально-технічної бази, науково-методичної та фа­хової літератури, комп'ютерного забезпечення кабінету.

За основу діяльності кабінету взято такіпринципи: науковості, сис­темності, логічності, послідовності, доступності, природовідповідності, на­очності, практичності, перспективності, здоров'язбереження, успішності.

/Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд1.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд2.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд3.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд4.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд5.JPG

/Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд6.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд7.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд8.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд9.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд10.JPG

/Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд11.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд12.JPG /Files/images/navchaln_kabneti/hm/Слайд13.JPG

Натисніть на зображення, щоб побачити більше.

Кiлькiсть переглядiв: 87